Eğitim

Endüstrinin hızla gelişmesi ile kaynakçılık da ilerlemektedir. Günümüzde metal konstrüksiyon sanayine duyulan ihtiyaç, kaynağı beraberinde sürüklemektedir. Bununla beraber kaynak eğitim ve öğretimi endüstrinin istediği düzeye çıkamamıştır. Oksi-gaz kaynağı endüstride bir ihtisas dalı olmuştur. Özellikle ince cidarlı boruların kaynağı, sert lehimleme ve oksi-gaz ile kesme konuları endüstride çok kullanılan ve yetişmiş elamana ihtiyaç duyulan iş kollarıdır. Amacımız bu eğitim ile oksi-gaz kaynağında yeterli düzeyde telli ve telsiz dikiş çekme becerisine sahip olabilmenizdir.

Oksi gaz kaynak yöntemi nedir?

Oksi-gaz kaynağı, yakıcı gaz olarak kullanılan oksijenin yanıcı gazlarla meydana getirdiği karışımın üfleç ucunda yanmasıyla oluşan kaynak alevi ile yapılan bir eritme kaynak türüdür.

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitim ile gerekli ortam ve ekipman sağlandığında oksi-gaz kaynak elemanlarını hazırlayarak oksi-gaz alevini oluşturabilecek; sağdan sola, soldan sağa telsiz ve telli dikiş çekebileceksiniz.

Amaçlar

  1. Kaynak ünitesi bağlantı elemanlarını kaynağa hazır hâle getirebilecek ve oksijen/asetilen tüplerini açıp kapatarak manometre basınç ayarlarını yapabileceksiniz.
  2. Oksijen ve asetileni az açarak alev oluşturacak ve alevin oksijen-asetilen miktarlarını artırıp azaltarak normal alev, asetileni fazla alev ve oksijeni fazla alev çeşitlerini oluşturabileceksiniz.
  3. Normal alev ile dikiş boyunca üflecin ucuna kavisli hareket vererek telsiz dikiş çekebileceksiniz.
  4. Normal alev ile dikiş boyunca üflecin ucuna kavisli hareket vererek telli dikiş çekebileceksiniz.

Eğitim ve Öğretim Ortamı: Kurum ve kuruluşlar eğitim bölgesini bireysel ve grup çalışması yapabilecek şekilde düzenlenmelidir.

EĞİTİMİN ANA BAŞLIKLARI

OKSİ-GAZ İLE KAYNAK

֍ Oksi-Gazda Boru Kaynağı

֍ Oksi-Asetilen Gaz Kaynağı

OKSİ-GAZ İLE KESME

֍ Kesme üflecinde alev ayarı

֍ KESME ÜFLECİ KULLANILARAK EL İLE DÜZ KESME

֍ MALZEMELERİN KESİLEBİLME ÖZELLİKLERİ

֍ KESME İŞLEMİ ÖNCESİ TAVLAMA

֍ KESME İŞLEMİNDE KULLANILAN ÜFLEÇLER

֍ YARDIMCI EKİPMANLAR

֍ OKSİ-GAZ İLE DÜZ KESME İŞLEMİNİN YAPILMASI

֍ KESME ÜFLECİ KULLANILARAK EL İLE DAİRESEL KESME

֍ OKSİ-GAZ İLE KESİMDE İŞ GÜVENLİĞİ

֍ OKSİ-GAZ İLE KAYNAK AĞZI AÇMA

EĞİTİMİN GENEL BAŞLIKLARI

OKSİJEN VE ASETİLEN TÜPLERİNİ AÇIP KAPATMAK MANOMETRE (REGÜLATÖR) AYARINI YAPMAK

֍ Oksi-Gaz Kaynağı

֍ Oksi-Gaz Kaynağının Tanımı

֍ Oksi-Gaz Kaynak Elemanları

֍ Oksijen ve Asetilen Tüplerini Taşırken Dikkat Edilecek Hususlar

֍ Oksijen ve Asetilen Tüplerini Açıp Kapama

֍ Manometre (Regülatör) Ayarı Yapma

֍ Oksi-Gaz Kaynak Elemanlarının Bakımı

֍ Beklerin Bakımı

֍ Oksijen Tüplerinin Kontrolü ve Bakımı

֍ Hortumların Bakımı ve Toplanması

ALEV OLUŞTURMAK VE ALEV AYARINI YAPMAK

֍ Oksi- Gaz Kaynağında Kullanılan Gazlar

֍ Yanıcı Gazlar

֍ Yakıcı Gazlar

֍ Kaynak Alevi

֍ Kaynak Alevinin Kısımları

֍ Kaynak Alevi Çeşitleri

֍ Üflecin Yakılıp Söndürülmesi

֍ Üfleçlerde Kaçak Kontrolü Yapılması

֍ Kaynak Sırasında Alınacak Güvenlik Önlemleri

TELSİZ DİKİŞ ÇEKMEK

֍ Telsiz Dikiş

֍ Telsiz Dikiş Çekme Yöntemleri

֍ Sağdan Sola Telsiz Dikişte Üflece Verilecek Açı ve Hareketler

֍ Soldan Sağa Telsiz Dikişte Üflece Verilecek Açı ve Hareketler

֍ Telsiz Dikiş Çekme

TELLİ DİKİŞ ÇEKMEK

֍ Telli Dikiş

֍ Telli Dikiş Çekme Yöntemleri ve Parça Kalınlığına Göre Kaynak Yönünü Belirleme

֍ Sağdan Sola Telli Dikiş

֍ Soldan Sağa Telli Dikiş

֍ Telli Dikiş Çekme Yönteminde Tele Verilecek Hareketler

֍ Oksi-gaz Kaynağında Kullanılan İlave Teller

֍ Telli Dikiş Çekme

֍ Dikiş Sonunda Üflece Verilecek Kaçırma Hareketi

֍ Malzeme Kalınlığına ve Cinsine Göre Üfleç Seçiminin Önemi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Kurumumuz çalışanı Öğretmenler eğitim sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak eğitim uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. Sınav sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz pratik teste girerek başarılı olmaları durumunda sertifikalandırılacaktır.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi