Akreditasyon Danışmanlığı

Ürün, personel, sistem belgelendirme, muayene, laboratuvar gibi alanlarda akredite olmak isteyen ya da sistemini geliştirmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlara süreçlerinde destek oluyoruz.

Belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları, deney laboratuvarları ve onaylanmış kuruluşların ilgili akreditasyon standartlarının bir ya da birkaçından akredite olması gerekmektedir. Bu süreçte sağlam bir kontrol yapısı ve dokümantasyon sistemi kurmaları ve uygulamaları beklenmektedir. Hem personelin gerekli yetkinlik ve bilgisinin olması, hem de sistemin beklenen kontrol ve kayıtları tutmak için yeterli ve güvenilir olması gerekmektedir.

Her ülkede özerk bir akreditasyon kuruluşu bulunması ve belgelendirme kuruluşlarının bu kuruluşlardan akredite olmaları esastır. Türkiye’de bu görevi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yüklenmiş ve başarı ile sürdürmektedir.

Ürün, personel, sistem belgelendirme, muayene, laboratuvar gibi alanlarda akredite olmak isteyen kuruluşlar aşağıdaki standartları kullanmalıdır:

֍ ISO 17020 Uygunluk değerlendirmesi- Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar

֍ ISO 17021 Uygunluk değerlendirmesi- Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar

֍ ISO 17024 Uygunluk değerlendirmesi- Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar

֍ ISO 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar

֍ ISO 17065 Uygunluk değerlendirmesi- Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar

Akreditasyon sistemlerinin uygulanmasında genel olarak aşağıdaki aşamalar kullanılmaktadır:

֍ Organizasyon yapısının oluşturulması,

֍ Görev tanımlarının belirlenmesi,

֍ İş süreçlerinin tanımlanması,

֍ Gerekli proseslerin belirlenmesi,

֍ Prosedürlerin hazırlanması,

֍ Belgelendirme programlarının hazırlanması,

֍ Talimatların hazırlanması,

֍ İş akışlarının hazırlanması,

֍ Gerekli formların hazırlanması,

֍ Personele eğitim verilmesi,

֍ İç denetim yapılması,

֍ Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı yapılması.

Tüm bu aşamalarda sektör tecrübemiz ile hizmet vermekteyiz:

֍ Sistem ve standart eğitimleri,

֍ Personel eğitimleri,

֍ Danışmanlık,

֍ Mühendislik hizmetleri,

֍ Doküman hazırlama,

֍ Dokümantasyon eğitimi,

֍ İç tetkikçi eğitimi,

֍ İç denetim,

֍ Ön denetim,

֍ Belgelendirme desteği.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi