İlke ve Değerlerimiz

Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalınır.

Güvenilirlik: Eğitim, Belgelendirme ve Danışmanlık sektörünün temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, çalışanlara, kurum ve kuruluşlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verilir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunulur.

Tarafsızlık: Kurum çalışanlarına, kursiyerlere, tedarikçilere, firma dışındaki kurum ve kuruluşlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşılmaz, hiçbir ortam ve koşulda ayrımcılık yapılmaz.

Uygunluk: Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyulur.

Gizlilik: Başta kursiyerlerin bilgileri olmak üzere çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile ilgili her türlü bilgi, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşılmaz.

Kursiyerlere özel çözümler: Her işletme nevi şahsına münhasırdır. Bu nedenle her kursiyer için üretilen çözümler de onun yapısına, kültürüne ve iş süreçlerine özel olarak geliştirilir.

Gerçekçi ve etkin uygulamalar: Üretilen çözümlerin, hayata geçirile bilirliği ve uygulanabilirliği esastır. Çok akılcı olduğu halde uygulanamayacak çözümlerden kaçınılır. Üretilen her türlü bilgi, belge ve yöntemin müşterinin iş hayatında etkili ve kalıcı sonuçlar doğurmasına odaklanılır.

Ana Yönetim İlkelerimiz

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, yönetiminde ve tüm ilişkilerinde çağdaş bir anlayışı ve aşağıdaki ilkeleri benimser ve uygular;

֍ Kurumsal Yönetim Yaklaşımı,

֍ Etik İlkeler,

֍ Gizlilik İlkesi.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi