Eğitim Danışmanlığı

EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapılar

Çelik yapılar ve yapı malzemelerinin CE işaretlemesi, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, uygulama sınıfları ve uygulama yöntemleri

EN 1090-2:2018 Geçiş Eğitimi

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile çelik ve alüminyum yapı malzemesi imal eden üreticilerin uyması gereken şartları tanımlayan EN 1090-2 standardının 2018 versiyonuna geçiş, eski ve yeni standartlar arasındaki farklar

EN 1090-2:2018 Uygulayıcı Eğitimi ve Performans Beyanı, WPS/PQR Atölye Çalışması

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile çelik ve alüminyum yapı malzemesi imal eden üreticilerin uyması gereken şartları tanımlayan EN 1090-2 standardının 2018 versiyonu uygulamaları ile ilgili bilgiler ve uygulama sürecinde hazırlanması gereken Performans Beyanı, WPS/PQR çalışmaları ile ilgili uygulama

ISO 3834 Kaynaklı İmalat

Metalik malzemelerin kaynak kalite şartları ve kaynak öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken işlemler ile kontroller

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme

ISO 9001:2015 uygulama yöntemleri, standart maddeleri, dokümantasyon, denetim

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi

ISO 9001:2015 standart maddeleri, denetim yöntemi, denetçi özellikleri, denetim planı, denetim raporu ve uygulama

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme

ISO 14001:2015 uygulama yöntemleri, standart maddeleri, dokümantasyon, denetim

OHSAS 18001/ISO 45001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme

OHSAS 18001 uygulama yöntemleri, standart maddeleri, dokümantasyon, denetim

ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimi

Yönetim sistemleri kapsamında kuruluş içi tetkik tipleri, denetçi özellikleri ve denetim yöntemleri

ISO 31000 Risk Değerlendirme Yöntemleri

Yönetim sistemleri kapsamında yapılacak risk değerlendirmeleri ile ilgili yöntem ve yaklaşımlar

ISO 5817 Kaynak Kusurları

Kaynak hataları, hataların tespiti ve değerlendirilmesi

EN 10204/ISO 10474 Sertifika Hazırlama

Metalik malzemeler için üretici sertifikalarının hazırlanması, ürüne göre yapılması gereken testlerin belirlenmesi

EN 10025 Yapı Çelikleri

Yapı çeliklerin sınıflandırılması, teslim durumları, siparişte belirtilmesi gerekenler, girdi kontrol

Çelik ve Kaynaklı İmalat Yöntem Testleri

Termal kesme, alevle doğrultma, delik delme, ısıl işlem prosedürleri ve testleri

ISO 9606 Kaynakçı Belgelendirme, ISO 14732 Kaynak Operatörü Belgelendirme

Kaynakçıların ve kaynak operatörlerinin belgelendirme süreci

ISO 14731 Kaynak Koordinasyon Personeli

Kaynak koordinasyon personeli görev ve sorumluluklar

ISO 15614 Kaynakların Vasıflandırılması (PQR)

Kaynak yöntem onaylarının yapılması, gerekli testler ve raporun hazırlanması

ISO 15614-1:2017 Standardı ile ISO 15614-1:2004 Arasındaki Farklar ve Yeni Standard Şartları

ISO 15614-1:2017 standardına göre kaynak yöntem onaylarının yapılması, gerekli testler ve raporun hazırlanması, eski ve yeni standardın karşılaştırılması

ISO 15609 Kaynak Talimatı (WPS)

Kaynak talimatlarının hazırlanması ve kullanılması

EN 15085 Demiryolu Araçları

Demiryolu araçları uygulama sınıfları ve uygulama yöntemleri

ITP (Muayene ve Test Planı) Hazırlama

Çelik imalat için kontrol ve test planı hazırlama ve uygulama

Standart, Standardizasyon, Akreditasyon, Belgelendirme, CE İşaretleme

Standart, standardizasyon, zorunlu ve zorunlu olmayan standartlar, belgelendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, akreditasyon, TÜRKAK, sistem belgelendirme, CE işaretleme

Genel Kalibrasyon/Doğrulama

Kalibrasyon ve doğrulamanın genel endüstriyel işleyiş içerisindeki yeri ve önemi, bazı temel cihazların kalibrasyon ve doğrulaması ile ilgili temel teknik bilgiler, işletmelerin kendi işletme ortamında gerçekleştirebileceği doğrulama, ara kontrol uygulamaları ve kalibrasyon sertifikalarının yorumlanması

Yalın Üretim Teknikleri

Yalın üretim tekniği eğitim ve çalıştayları

5S Çalışmaları

5S temizlik tertip düzen sağlama konusunda eğitim ve çalıştaylar

MYK Çelik Kaynakçısı ve Kaynak Operatörü Teorik ve Pratik Eğitimi

MYK Çelik Kaynakçısı ve Kaynak Operatörü sınavına girecek adayların teorik ve pratik sınavda karşılarına çıkacak sorular, sınav yöntemi, uygulama ile ilgili bilgilendirme

MYK Metal Kesme, İşleme İşçisi ve Operatörü Teorik ve Pratik Eğitimi

MYK metal kesme, delme, işleme, vb. yeterlilikler için sınava girecek adayların teorik sınavda karşılaşacakları kalite, çevre, iş güvenliği ve mesleki bilgi soruları ile pratik sınavda karşılarına çıkacak sorular, sınav yöntemi, uygulama ile ilgili bilgilendirme

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi