Gazaltı (MIG-MAG) Kaynakçı Eğitimi

Meslek Tanımı: GAZALTI (MİG-MAG)KAYNAKÇISI

Kaynak sektöründe çalışan gazaltı kaynak yöntemlerinin çalışma prensipleri, kullanılacak sarf malzeme çeşitleri ve kullanım yerleri, kaynak hataları ve giderilmesi konusunda bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Temel amaç

Kurumumuz ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir. Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak sektörüne, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla kaynaklı imalat teknolojisi eğitim içeriklerinin teorik ve pratik olarak aktarılması ile Gazaltı Kaynakçı Eğitimi düzenlemektir.

Genel amaç

֍ Mesleğinde yetersiz kişilerin mesleki bilgilerini teorik ve pratik, eğitim ve öğretim metotlarını teknolojik alt yapı ile destekleyerek mesleki gelişimlerini sağlayarak iş hayatında nitelikli ve sertifikalı çalışanlar olarak mesleklerinde çalışmalarına devam etmelerini sağlamak,

֍ İşgücü piyasasının nitelikli gazaltı kaynakçı işgücü ihtiyacını karşılamak,

֍ Doğru planlanmış ve düzenlenmiş bir eğitimle beceri açığını kapatmak,

֍ Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında gazaltı kaynak elemanlarını hazırlayarak kaynak yapacak gazaltı kaynakçısı yetiştirmek,

Eğitim ve öğretim zaman planlaması

Kurumumuz kurum ve kuruluşlardan gelecek başvurular doğrultusunda, eğitim ihtiyaçları ile paralel eğitimler düzenlemektedir.

Kursiyer sayısı

Eğitimler 10 kişi olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Yeri

Belirlenen katılımcı sayısını sağlayan ve başvuru yapan firmalara, eğitim şartlarını (Eğitim ve öğretim öncesi kurumumuz çalışanları başvuru yapan firmaya yapacakları ziyarette eğitim, öğretim bölgeleri ile gerekli olan ihtiyaçlarını tespit edip raporlama yapmaktadır. Uygun görülmeyen firmalara koşullar yerine getirilmeden hizmet verilmemektedir) sağlamaları durumunda, başvuru yapan firma içerisinde verilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Bedeli

Eğitim, öğretim hizmeti verilecek kurum ve kuruluş ziyareti sonrası ilgili kişilere teklif gönderilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Saatleri

Eğitim ve öğretim hizmetlerimiz hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlenmektedir.

Hafta İçi: 08.00 – 18.00

Hafta Sonu: 08.00 – 18.00

Eğitim ve Öğretim Süresi

Toplam eğitim ve öğretim süresi 225 saat olarak planlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanılarak kursiyerlerin eğitim uygulamaları ile kazandıkları bilgi ve becerileri ölçülmektedir. Sınav sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz pratik teste girerek başarılı olmaları durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi ile sertifikalandırılmaktadır (Sertifikalandırılma ücreti ayrıca alınmaktadır).

Eğitim konuları ana başlıkları

֍ Malzeme teknolojisi,

֍ Genel Bilgilendirme,

֍ Kaynaklı imalat öncesi kontroller,

֍ Kaynaklı imalat esnasında yapılacak kontroller,

֍ Kaynaklı imalat sonrasında yapılacak kontroller,

֍ TS EN ISO 3834-1 / Kaynakçı vasıflandırması (WQT),

֍ Yöntem onayı (WPQR),

֍ Kaynak hataları kabul kriterleri,

֍ Kaynaklı imalat ölçüleri ve kaynak sembolleri,

֍ MİG-MAG gazaltı kaynak yöntemine giriş,

֍ Gazaltı kaynak makinelerinin çalışma prensipleri ve ayar parametreleri,

֍ Gazaltı kaynak tellerinin seçimi ve kullanım yerlerine göre sınıflandırılması,

֍ Gazaltı kaynağında kullanılan masif ve özlü kaynak telleri standartları,

֍ Gazaltı kaynak yönteminde kullanılan koruyucu gazlar ve çeşitleri,

֍ MİG-MAG yönteminde metal geçiş türleri ve kaynak arkı çeşitleri,

֍ MİG-MAG yönteminde kullanılan Alaşımsız ve az Alaşımlı özlü tel çeşitleri kullanım yerleri,

֍ Gaz altı kaynak yönteminde Yüksek dayanımlı özlü teller, Paslanmaz özlü teller, Sert dolgu özlü teller ve uygulama alanları,

֍ Kaynak ağzı açma yöntemleri ve çeşitleri,

֍ Gazaltı kaynak yönteminde kaynak hataları ve giderilmesi,

֍ Tahribatlı muayene yöntemleri,

֍ Tahribatsız muayene yöntemleri ve kullanım yerleri,

֍ Kaynakta İş Sağlığı ve İş Güvenliği.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi