İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine olarak insana ve tüm canlılara verdiğimiz değerden dolayı gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturup, iş kazalarını en aza indirmek için;
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi sınırları içerisinde çalışan personel, hizmet alan kursiyer ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlanması ve sürdürülmesi,
konularında çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmekteyiz.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi