Hakkımızda

Ülke ekonomimize, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve kalifikasyonlarımızı kullanarak ve gerçekleştirdiğimiz yüksek kaliteli eğitim hizmetlerimizle ve projelerimizin hayata geçirilmesi ile katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Eğitim, Kurs ve Seminer konularını planlarken, öncelikle, istihdam piyasası dinamiklerinin yakından incelenmesi yapılmaktadır. İkinci olarak, kriz döneminde işini kaybeden ve beceri geliştirme kurslarının ana hedefini oluşturan işsizlerin profilinin anlaşılması önemlidir. Bu bilgiler ışığında, Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinden yararlanacak kişilerin ihtiyacının ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Faaliyet konuları olarak belirlenen hizmetler değişkenlik gösterebilir. Talep ve ihtiyaç, eğitim merkezinin kapasitesi ile değişecektir. Belirlenen faaliyet konuları eğitmen kadromuzda çalışmak üzere anlaştığımız kişi, kurum ve kuruluşların kapasitelerine göre belirlenmiştir.

Kurumumuz üç ana fonksiyon sahasında;

֍ Eğitim

֍ Belgelendirme

֍ Danışmanlık

faaliyet gösterecek ve yönetilecektir.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi