PQR – Kaynak Yöntem Onay Testi Hazırlama

PQR içeriğinde;

֍ Yapılan kaynak yönteminin doğruluğunu teyit etmek,

֍ Uygulamada test edilemeyen mekanik değerleri test etmek,

֍ Sonuçlarını raporlamak için kullanılan bir dizi test ve kontrolü,

bulunmaktadır. Yapılan test sonuçlarının uygun çıkması durumunda, PQR (WPAR) hazırlanırken kullanılan değerler baz alınarak kaynak talimatları (WPS) hazırlanarak uygulamada kullanılır.

Kurumumuz olarak kaynak prosedürü hazırlanırken en yaygın olarak kullanılan standart “EN ISO 15614 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Kaynak prosedürü deneyi” standardıdır. Bunun yanında Asme IX, AWD D1.1 ve AWS D1.2 de yoğun kullanılan standartlardır.

PQR (Procedure Qualification Record) veya WPAR (Welding Procedure Approval Record) olarak da bilinen kaynak prosedür deneylerini yapmak için, kurumumuz çalışanları PQR hazırlanmasını isteyen firma çalışanları ile birlikte bir ön kaynak talimatı (pWPS) hazırlar. Bu pWPS hazırlanırken daha önceki tecrübelerden ve sarf malzeme üreticisinin tavsiyelerinden faydalanılmaktadır.

Ardından pWPS değerlerine göre kaynak yapılır ve her kaynak pasosunda volt, amper, süre gibi değişkenler kaydedilir. Tamamlanan kaynak standardın gerektirdiği testlere tabi tutulur. Testler akreditasyonlu kurumlarda ve kalibrasyonlu ölçme test cihazlarında kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Testleri başarıyla geçen yöntemler raporlanarak PQR tamamlanmış olur.

PQR raporunda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • İmalatçı bilgileri
  • Kaynak şekli ve detayları
  • Kaynak pozisyonu
  • Malzeme cinsi ve kalınlıkları
  • Sarf malzeme bilgileri
  • Ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklık
  • Kaynak yapılırken alınan değerler
  • Deney sonuçlarının özeti ve rapor numaraları

WPAR kaydına ilaveten kullanılan pWPS, malzeme sertifikaları, test raporları da bulunmaktadır.

Tarafımızdan hazırlanan PQR’lar tüm test raporları, film sonuçları ve sertifikalarla birlikte tarafınıza teslim edilmektedir.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi