Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Ürün veya hizmet sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara sistem kurma ve geliştirme aşamalarında her türlü kontrol, doküman hazırlama, belgelendirme sürecinde destek oluyoruz.

Herhangi bir ürün üreten, hizmet sağlayan, bakım yapan, montaj yapan veya sadece satış yapan kurum ve kuruluşlar kendilerine uygun yönetim sistemlerinden biri veya birkaçını beraber kullanabilirler. Yönetim sistemleri kuruluşlara iş yapma yöntemlerini netleştirme, daha verimli çalışama, kayıpları azaltma, daha vasıfsız personel ile aynı işi yapabilme, karlılığı arttırma, yasal yükümlülüklere uyum sağlana gibi birçok alanda yol göstermektedir.

Yönetim sistemleri içinde en çok bilinen ve tüm diğer yönetim sistemlerine temel oluşturabilecek nitelikte olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. Ortak yapıları nedeniyle bir yönetim sistemine uyum sağlayan kuruluş diğerlerine oldukça kısa sürede uyum sağlayabilir. Her bir standardın belgelendirmesi ayrı ayrı yapılmaktadır, ancak gerekirse denetimler beraber de yapılabilir. Belgelendirme akredite kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Tüm kurum ve kuruluşların uygulayabileceği yönetim sistemi standartlarına örnekler aşağıdaki gibidir:

֍ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

֍ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

֍ ISO 45001 (OHSAS 18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,

֍ ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi.

Kurum ve kuruluşların ürün veya hizmetlerine göre özelleşmiş yönetim sistemi standartlarına örnekler aşağıdaki gibidir:

֍ ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,

֍ ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,

֍ ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

֍ ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi,

֍ ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi,

֍ ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi,

֍ ISO 22301 Toplumsal Güvenlik – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi,

֍ SA 8000 / ISO 26000 Sosyal Sorumluluk.

Yönetim sistemlerinin uygulanmasında genel olarak aşağıdaki aşamalar kullanılmaktadır:

֍ Organizasyon yapısının oluşturulması,

֍ Görev tanımlarının belirlenmesi,

֍ İş süreçlerinin tanımlanması,

֍ Gerekli proseslerin belirlenmesi,

֍ Prosedürlerin hazırlanması,

֍ Talimatların hazırlanması,

֍ İş akışlarının hazırlanması,

֍ Gerekli formların hazırlanması,

֍ Personele eğitim verilmesi,

֍ İç denetim yapılması,

֍ Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı yapılması.

Tüm bu aşamalarda sektör tecrübemiz ile hizmet vermekteyiz:

֍ Sistem ve standart eğitimleri,

֍ Personel eğitimleri,

֍ Danışmanlık,

֍ Mühendislik hizmetleri,

֍ Doküman hazırlama,

֍ Dokümantasyon eğitimi,

֍ İç tetkikçi eğitimi,

֍ İç denetim,

֍ Ön denetim,

֍ Belgelendirme desteği.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi