Üçüncü Taraf (Third party Surveillance) Gözetim Hizmetleri

Üçüncü taraf (Third party) gözetimler, ürünün veya projenin ilk aşamasından başlayarak malzeme alımı, üretim süreçleri ve son kontroller dahil olmak üzere tüm noktalarda gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz olarak, müşteri şartnamesi ve ilgili standartlara göre hazırlanmış ITP’ye (Inspection Test Plan/Muayene ve Test Planına) göre, projeye ilişkin tüm süreçlerin, teknik yeterliğe sahip denetçilerimiz tarafından denetlenmesini ve müşteri ihtiyaçlarına göre belirlenen sıklıklarda (günlük, haftalık ve aylık) raporlanmasını sağlamaktayız.

DOKÜMAN KONTROLLERİ

Proje ve şartnamenin gözden geçirilmesi; Müşteri talepleri ile çelişen durumların dokümanlar üzerinden belirlenmesi ve proje öncesi gerekli düzeltici faaliyetlerin alınması için ilgili taraflar bilgilendirilmesi; projenin sonucunda elde edilecek başarıyı etkileyen faktörlerden birisidir.

Üreticinin prosedür ve talimatlarının gözden geçirilmesi; Firma uygulama standartları ve kendi prosedürleri/talimatları arasında çelişen durumları proje başlamadan ilgili taraflarla bilgi verilerek gerekli düzeltici aksiyonların sağlanması.

Özel proseslerle ilgili dokümanların gözden geçirilmesi; İmalatta kullanılacak kaynak, lehim vb. özel prosesler var ise standardın gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını ve uygulamayı gerçekleştiren personelin yetkinliği kontrol edilerek var ise uygunsuzlukların giderilmesi ya da yetersiz testlerin tamamlanması sağlanır.
Genel olarak özel prosesler genelde aşağıdaki gibidir.

֍ PQR ,BPQR (Kaynak ve lehim yöntem onayları),
֍ WC, OC (Kaynakçı ve Kaynak operatör sertifikası),
֍ Flame straightening (Alevle doğrultma prosedürü),
֍ Flame and cold cutting procedure (Termal ve soğuk kesme prosedürü),
֍ Tighten and torque procedures (Tork prosedürleri).

Firma yeterlilik kalite ve yetkinlik belgeleri; Üretici firmalar kalite sistemlerini ve imalat yeterliliklerini kanıtlamak durumunda olduğunda firmanın belgeleri kontrol edilerek imalat yeterliği gözden geçirilir.

ÜRETİM KONTROLLERİ

Ham ve sarf malzemelerin kontrolü; Kullanılacak olan ham ve sarf maddelerin sertifikaları (EN 10204 standardı madde 2.2, 3.1, 3.2) kontrol edilerek, sertifikada belirtilen mekanik-kimyasal özelliklerin ürün standardı ile uyumu kontrol edilir. Ürünler üzerinde görsel ve boyutsal kontroller yapılarak üretim standardına göre değerlendirilir. Ayrıca stok ve depolama sahaları kontrol edilerek malzemelerin birbirinden veya çevrenin olumsuz koşullarından etkilenip etkilenmediğinden emin olunur.

Kullanılan ekipman ve ölçü aletlerinin kalibrasyon kontrolü; İmalat ve kalite kontrol süreçlerinde kullanılan ekipmanları kapasiteleri ve çalışma aralıkları ekipmanın üreticisinin beyan ettiği aralık ve toleranslarda çalışmalıdır. Ayrıca ölçü aletleri bağımız kuruluş tarafından kalibre ettirilerek, ekipmandaki sapmalar önceden bilinmelidir. Tüm muayene ve değerlendirmeler bu sapmalar hesaba katılarak yapılmalıdır.

İmalat-Montaj sırasında yapılan kontroller; Üreticinin, standartlarda belirtilen ve kendi prosedürlerinde beyan ettiği imalat metotlarına uygun süreçler yürüttüğü, doğru ham ve sarf malzemelerin kullanıldığı ve yetkin personellerin çalıştığından emin olacak şekilde kontroller gerçekleştirilir. Ayrıca imalat-montaj sırasında uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, bir sonraki aşamaya geçmeden önleyici ve düzenleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Bağlantı prosesleri ve bağlantı elemanları kontrolleri; Genellikle çelik konstrüksiyon, boru hatları, basınçlı kaplar ve depolama tankları gibi metal malzemelerde iki bağımsız parça kaynak, lehim veya cıvata kullanılarak birleştirilir. Kaynak ve lehim kalıcı bağlantılardır. Bu özel prosesin mekanik özelliklerini etkileyen birçok parametresi mevcut olup (Makine karakteristiği, çalışma koşulları ve uygulan personel vb.) her aşaması dikkatle kontrol edilmelidir.
Öncelikle çalışma şartlarında ana malzeme ve dolgu metali arasındaki uyum ve hesaplanan mekanik değerlerin sağlandığından emin olunması için, PQR (Procedure qualification record) olması gerekmektedir. PQR’da belirtilen parametrelerin imalata aktarılması WPS (Welding procedure specification) ve prosesi gerçekleştiren yetkin personellere aktarılması ile sağlanmaktadır. Uygulama sonrası, kaynak veya lehimime ITP’de belirtilen metot ve oranda tahribatsız muayeneler gerçekleştirilir. Bu testler genellikle, görsel muayene(VT), manyetik test(MT), penetrant testleri(PT), ultrasonik test(UT) ve radyografik testtir(RT). Buradaki kritik adımlar uygulama ve değerlendirme testlerinin uygunluğu, testi yapan personelin yetkinliği ve ekipmanların uygunluğudur. Cıvatalı bağlantılar genellikle montaj şantiyesinde gerçekleştirilir. Cıvataları somun ve diğer elemanların mekanik ve kaplama özellikleri, sıkım metodu ve sıkım değeri (Tork) kontrol edilmelidir.

Son boyutsal kontrollerin gerçekleştirilmesi; Küçük bir ölçü hatasının bile montaj şantiyesinde iş kayıplarına ve dolayısıyla maliyetlere neden olması açısından boyutsal kontrol çok önemli bir adımdır. Bu yüzden nihai ürün üzerinde boyutsal kontroller gerçekleştirilir ve ilgili toleranslara göre değerlendirilerek, en doğru şekilde montaj şantiyesine gönderilmesi sağlanır.

Korozyon koruma süreci kontrolleri; Korozyon koruma yapının ya da ürünün ömrünü etkilediği için çok önemli bir süreçtir. Uygun yapılmayan korozyon koruma sonradan çok büyük maliyetlere sebep olabilir. Genellikle korozyon koruma metotları, boya, galvaniz ve kaplama (polietilen, polimer vb.) şeklindedir.
Korozyon koruma için verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir;

Uygulama ortam kontrolleri; Boya uygulaması yapılacak ortanım uygun sıcaklık neme sahip olup olmadığı ve çiğnenme noktasında olup olmadığı kontrol edilir.

Visual inspection (Görsel kontrol); Uygulanacak yüzeyin pas, yağ, kir ve toz gibi kalıntılardan arındırılmış olup olduğu kontrol edilir.

Surface roughness tests (Yüzey pürüzlülük kontrolü); Yüzey pürüzlülükleri ölçülerek uygulanacak boyanın tanecik yapısına göre uygun yüzey pürüzlülüğünde sahip olduğu kontrol edilir.

Salt test (Tuz test); Yüzeydeki tuzluluk oranı kontrol edilerek izin verilen tuzluluk oranına sahip olup olmadığı kontrol edilir.

Toz test (Dust test); Gözle tespit edilemeyen yüzeye yapışık olan toz oranı tespit edilir.

Kuru ve ıslak film kalınlığı ölçümleri (WFT, DFT); Uygulama sırasında WFT ölçümü alınarak uygun DFT kalınlığına ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilerek boya malzemesi ve işçilik kayıplarının önüne geçilmiş olunur. DFT kalınlığı boya kuruduktan sonra uygulanır ve istenen kalınlığa ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilir.

Koparma testi (Pull off); Kuruması ve kürlenme süresi dolan boya üzerinden çekme testi uygulanarak, hangi kattan koptuğu ve hangi basınç değerinde koptuğuna göre boyanın performansı değerlendirilir.

Çapraz kesme testi (Cross cut); Kuruması ve kürlenme süresi dolan boya yüzeyine uygulanır. Boya üzerine çapraz kesikler oluşturularak ve bant (standartta belirtilen özelliklerde) kullanılarak yapışma oranı tespit edilir.

Holiday testi; Kaplama ve boya yüzeyine uygulanan holiday testi, gözle görülmesi zor olan küçük delikler ve boşluklar gibi süreksizlikleri tespit etmek için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir.

KALİTE DOSYASI KONTROLÜ

Projenin başlangıcından sonuna kadar olan süreçlerde oluşturulan tüm kontrol formları, sertifika ve test raporları vb. dokümanları içeren bir dosyalama sistemidir. İlerde olabilecek hataların ya da uygunsuzlukların nedenlerinin tespiti için geriye dönük kanıtların tüm taraflar için kayıt altında tutulması önemlidir. Bu açıdan proje bitiminde kalite dosyasının kontrol edilmesi ve bağımsız kuruluş tarafından kontrol edilmesi gereklidir.
Gözetim ve muayene gerçekleştirdiğimiz standartlar aşağıdaki gibidir.

֍ EN 1090-2,-3 çelik ve alüminyum yapıların imalat ve montaj kontrolleri,

֍ AWS D.1.1, AWS D.1.2, AWS D.1.5, AWS D.1.6 çelik ve alüminyum yapıların imalat ve montaj kontrolleri,

֍ API 5L, EN 10219, EN 10217, EN 10216, EN10222 vb. standartlarına göre boru imalat gözetimleri,

֍ API 650 Atmosferik Depolama Tankları İmalat, Montaj Kontrolleri,

֍ ASME B31.1, 31.3, B31.4, B31.5 ve API 1104 Boru Hatları İmalat ve Montaj Kontrolleri

֍ API6D, API600, AD2000 ve EN normlarına göre üretilen vanaların standarda uygunluk kontörleri, sızdırmazlık ve performans testlerine nezaret edilmesi,

֍ EN 13445, EN 12952, EN 12953 EN 13458 standartlarına göre basınçlı kapların ve ekipmanların muayenesi,

֍ Enerji Santralleri (Rüzgar türbinleri, Doğalgaz Çevrim santralleri, Termik ve Hidroelektrik santraller),

֍ Petrokimya tesisleri ve rafinerileri.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi