Oksi-Gaz Kaynakçı Eğitimi

Meslek Tanımı: OKSİ-GAZ KAYNAKÇISI

Özellikle ince cidarlı boruların kaynağı, sert lehimleme ve oksi-gaz ile kesme yöntemlerini iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde oksi-gaz kaynağında yeterli düzeyde telli ve telsiz dikiş çekme becerisine sahip nitelikli kişidir.

Temel amaç

Kurumumuz ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir. Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak sektörüne, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla kaynaklı imalat teknolojisi eğitim içeriklerinin teorik ve pratik olarak aktarılması ile Oksi-Gaz Kaynakçı eğitimi düzenlemektir.

Genel amaç

֍ Mesleğinde yetersiz kişilerin mesleki bilgilerini teorik ve pratik, eğitim ve öğretim metotlarını teknolojik alt yapı ile destekleyerek mesleki gelişimlerini sağlayarak iş hayatında nitelikli ve sertifikalı çalışanlar olarak mesleklerinde çalışmalarına devam etmelerini sağlamak,

֍ İşgücü piyasasının nitelikli oksi-gaz kaynakçı işgücü ihtiyacını karşılamak,

֍ Doğru planlanmış ve düzenlenmiş bir eğitimle beceri açığını kapatmak,

֍ Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında oksi-gaz kaynak elemanlarını hazırlayarak oksi-gaz alevini oluşturabilecek; sağdan sola, soldan sağa telsiz ve telli dikiş çekebilecek oksi-gaz kaynakçısı yetiştirmek,

֍ Kaynak ünitesi bağlantı elemanlarını kaynağa hazır hâle getirebilecek ve oksijen/asetilen tüplerini açıp kapatarak manometre basınç ayarlarını yapabileceksiniz,

֍ Oksijen ve asetileni az açarak alev oluşturacak ve alevin oksijen-asetilen miktarlarını artırıp azaltarak normal alev, asetileni fazla alev ve oksijeni fazla alev çeşitlerini oluşturabileceksiniz,

֍ Normal alev ile dikiş boyunca üflecin ucuna kavisli hareket vererek telsiz dikiş çekebileceksiniz,

֍ Normal alev ile dikiş boyunca üflecin ucuna kavisli hareket vererek telli dikiş çekebileceksiniz,

Eğitim ve öğretim zaman planlaması

Kurumumuz kurum ve kuruluşlardan gelecek başvurular doğrultusunda, eğitim ihtiyaçları ile paralel eğitimler düzenlemektedir.

Kursiyer sayısı

Eğitimler 10 kişi olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Yeri

Belirlenen katılımcı sayısını sağlayan ve başvuru yapan firmalara, eğitim şartlarını (Eğitim ve öğretim öncesi kurumumuz çalışanları başvuru yapan firmaya yapacakları ziyarette eğitim, öğretim bölgeleri ile gerekli olan ihtiyaçlarını tespit edip raporlama yapmaktadır. Uygun görülmeyen firmalara koşullar yerine getirilmeden hizmet verilmemektedir) sağlamaları durumunda, başvuru yapan firma içerisinde verilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Bedeli

Eğitim, öğretim hizmeti verilecek kurum ve kuruluş ziyareti sonrası ilgili kişilere teklif gönderilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Saatleri

Eğitim ve öğretim hizmetlerimiz hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlenmektedir.

Hafta İçi: 08.00 – 18.00

Hafta Sonu: 08.00 – 18.00

Eğitim ve Öğretim Süresi

Toplam eğitim ve öğretim süresi 225 saat olarak planlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanılarak kursiyerlerin eğitim uygulamaları ile kazandıkları bilgi ve becerileri ölçülmektedir. Sınav sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz pratik teste girerek başarılı olmaları durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi ile sertifikalandırılmaktadır (Sertifikalandırılma ücreti ayrıca alınmaktadır).

Eğitim konuları ana başlıkları

֍ Malzeme teknolojisi,

֍ Genel Bilgilendirme,

֍ Kaynaklı imalat öncesi kontroller,

֍ Kaynaklı imalat esnasında yapılacak kontroller,

֍ Kaynaklı imalat sonrasında yapılacak kontroller,

֍ TS EN ISO 3834-1 / Kaynakçı vasıflandırması (WQT)

֍ Yöntem onayı (WPQR),

֍ Kaynak hataları kabul kriterleri,

֍ Kaynaklı imalat ölçüleri ve kaynak sembolleri,

֍ Oksi-Gaz ile Kaynak

 • Oksi-Gazda Boru Kaynağı,
 • Oksi-Asetilen Gaz Kaynağı.

֍ Oksi-Gaz ile Kesme

 • Kesme üflecinde alev ayarı,
 • Kesme üfleci kullanılarak el ile düz kesme,
 • Malzemelerin kesilebilme özellikleri,
 • Kesme işlemi öncesi tavlama,
 • Kesme işleminde kullanılan üfleçler,
 • Yardımcı ekipmanlar,
 • Oksi-Gaz ile düz kesme işleminin yapılması,
 • Kesme üfleci kullanılarak el ile dairesel kesme,
 • Oksi-Gaz ile kesimde İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Oksi-Gaz ile kaynak ağzı açma.

֍ Oksijen, Asetilen tüplerini açıp kapatmak ve Manometre (Regülatör) Ayarını yapmak

 • Oksi-Gaz Kaynağı,
 • Oksi-Gaz Kaynağının Tanımı,
 • Oksi-Gaz Kaynak Elemanları,
 • Oksijen ve Asetilen Tüplerini Taşırken Dikkat Edilecek Hususlar,
 • Oksijen ve Asetilen Tüplerini Açıp Kapama,
 • Manometre (Regülatör) Ayarı Yapma,
 • Oksi-Gaz Kaynak Elemanlarının Bakımı,
 • Beklerin Bakımı,
 • Oksijen Tüplerinin Kontrolü ve Bakımı,
 • Hortumların Bakımı ve Toplanması.

֍ Alev oluşturmak ve Alev ayarını yapmak

 • Oksi- Gaz Kaynağında Kullanılan Gazlar,
 • Yanıcı Gazlar,
 • Yakıcı Gazlar,
 • Kaynak Alevi,
 • Kaynak Alevinin Kısımları,
 • Kaynak Alevi Çeşitleri,
 • Üflecin Yakılıp Söndürülmesi,
 • Üfleçlerde Kaçak Kontrolü Yapılması,
 • Kaynak Sırasında Alınacak Güvenlik Önlemleri.

֍ Telsiz dikiş çekmek

 • Telsiz Dikiş,
 • Telsiz Dikiş Çekme Yöntemleri,
 • Sağdan Sola Telsiz Dikişte Üflece Verilecek Açı ve Hareketler,
 • Soldan Sağa Telsiz Dikişte Üflece Verilecek Açı ve Hareketler,
 • Telsiz Dikiş Çekme.

֍ Telli dikiş çekmek

 • Telli Dikiş,
 • Telli Dikiş Çekme Yöntemleri ve Parça Kalınlığına Göre Kaynak Yönünü Belirleme,
 • Sağdan Sola Telli Dikiş,
 • Soldan Sağa Telli Dikiş,
 • Telli Dikiş Çekme Yönteminde Tele Verilecek Hareketler,
 • Oksi-gaz Kaynağında Kullanılan İlave Teller,
 • Telli Dikiş Çekme,
 • Dikiş Sonunda Üflece Verilecek Kaçırma Hareketi,
 • Malzeme Kalınlığına ve Cinsine Göre Üfleç Seçiminin Önemi.

֍ Tahribatlı muayene yöntemleri,

֍ Tahribatsız muayene yöntemleri ve kullanım yerleri.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi