İmalatçı Eğitimi

Meslek Tanımı: İMALATÇI

İş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, üretim atölyesinde iş programını yapan, proje okuyan, iş parçalarına projeye uygun soğuk şekillendirme yöntemleriyle şekil veren, sökülebilen veya sökülemeyen birleştirme metotlarıyla imalat işlemlerini gerçekleştiren, üretim sürecinde kaldırma yükleme araçlarını yönlendiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Temel amaç

Kurumumuz ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir. Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynaklı imalatlar alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla imalat ve malzeme teknolojisi eğitim içeriklerinin teorik ve pratik olarak aktarılması ile İmalatçı eğitimi düzenlemektir.

Genel amaç

֍ Mesleğinde yetersiz kişilerin mesleki bilgilerini teorik ve pratik, eğitim ve öğretim metotlarını teknolojik alt yapı ile destekleyerek mesleki gelişimlerini sağlayarak iş hayatında nitelikli ve sertifikalı çalışanlar olarak mesleklerinde çalışmalarına devam etmelerini sağlamak,

֍ İşgücü piyasasının nitelikli imalatçı işgücü ihtiyacını karşılamak,

֍ Teknik eğitim, kişi, kurum ve kuruluşların karşılaşabileceği zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olur. İmalat beceri açığını kapatmak ve işinizi ilerletmek amacıyla farklı zorluklar için teknik eğitimler sunmak,

֍ Doğru planlanmış ve düzenlenmiş bir eğitimle beceri açığını kapatmak,

֍ Farklı malzemelerde imalat yöntemlerinin tanımlanması ve uygulanması alanlarında temelden ileri seviyeye kadar bilgilendirmek,

֍ Farklı konseptleri ve çeşitli parça malzemeleri için verimliliğe ve uygulama bilgilerine odaklanmış pratik imalat, uygulama ve ürün bilgilendirmek,

֍ Sistem duruş sürelerini azaltmak,

֍ İmalat ve kurulum sürelerini azaltarak, kalite ve verimlilik iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim ve öğretim zaman planlaması

Kurumumuz kurum ve kuruluşlardan gelecek başvurular doğrultusunda, eğitim ihtiyaçları ile paralel eğitimler düzenlemektedir.

Kursiyer sayısı

Eğitimler 10 kişi olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Yeri

Belirlenen katılımcı sayısını sağlayan ve başvuru yapan firmalara, eğitim şartlarını (Eğitim ve öğretim öncesi kurumumuz çalışanları başvuru yapan firmaya yapacakları ziyarette eğitim, öğretim bölgeleri ile gerekli olan ihtiyaçlarını tespit edip raporlama yapmaktadır. Uygun görülmeyen firmalara koşullar yerine getirilmeden hizmet verilmemektedir) sağlamaları durumunda, başvuru yapan firma içerisinde verilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Bedeli

Eğitim, öğretim hizmeti verilecek kurum ve kuruluş ziyareti sonrası ilgili kişilere teklif gönderilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Saatleri

Eğitim ve öğretim hizmetlerimiz hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlenmektedir.

Hafta İçi: 08.00 – 18.00

Hafta Sonu: 08.00 – 18.00

Eğitim ve Öğretim Süresi

Toplam eğitim ve öğretim süresi 225 saat olarak planlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanılarak kursiyerlerin eğitim uygulamaları ile kazandıkları bilgi ve becerileri ölçülmektedir. Sınav sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz pratik teste girerek başarılı olmaları durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi ile sertifikalandırılmaktadır (Sertifikalandırılma ücreti ayrıca alınmaktadır).

Eğitim konuları ana başlıkları

֍ Malzeme teknolojisi,

֍ İmalat yöntemleri ve malzeme bilgisi (İmalat yöntemlerini etkileyen ve aynı anda kendisi de değişikliğe uğrayan malzemelerin davranış ve özelliklerini değerlendirme),

֍ İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi,

֍ Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisi,

֍ Disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi,

֍ İmalat problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisi,

֍ Modern imalat mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi,

֍ Ürünlerin ve imalat için gerekli olan ekipman, takım ve ortam koşullarının seçim ve tasarımı,

֍ Kaynaklı imalatta kalite gereksinimleri,

֍ Kaynaklı imalatta bulguların değerlendirmesi (ISO 5817, ISO 23277, ISO 11666 vs.),

֍ Basınçlı kaplarda imalat hesapları ve standartlar (ASME Sec. VIII, EN 13445 Standart Serisi vs.) genel bilgilendirme,

֍ ISO 3834-2 (Kaynaklı imalat yeterlilik standardı temelleri fabrikada veya sahada yapılan kaynaklı imalat üretimi için istenen kalite şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için yol gösterici bir standarttır) standart genel bilgilendirmesi,

֍ WPS ve WPQR (TS EN ISO 15609 ve TS EN ISO 15614 Standart Serisi) okuması,

֍ EN 1090 Belgesi (Harmonize edilmiş bir Avrupa standardı olup 305/2011 Yapı Malzemeleri regülasyonu kapsamında yapısal bileşenler için zorunlu CE işaretinin esasını oluşturmaktadır. Bu Avrupa standardı, çelik ve alüminyum esaslı yapı ve bileşenlerin tasarımı ve imalatları için uygulanmaktadır) standart genel bilgilendirmesi,

֍ İmalat dokümantasyonları,

֍ Ölçme aletleri kullanımı;

 • Nivo eğitimi,
 • Lazer metre kullanımı,
 • Lazer şahkül kullanımı,
 • Şerit metre kullanımı,
 • Açı ölçer kullanımı,
 • Kumpas,
 • Mikrometre,
 • Su terazisi,
 • Açı ölçer,
 • Şahkül,
 • Boru terazisi.

֍ İmalatta kullanılan araç gereçlerin tanıtılması;

 • Markalama Çizeceği,
 • Gönye,
 • Şapkalı gönye,
 • Alüminyum mastar,
 • Opçuk,
 • Pehlivan Kriko,
 • Kriko çeşitleri,
 • Çektirme çeşitleri,
 • Pergel,
 • Merkez gönye.

֍ İmalatta kullanılan matematik işlemleri;

 • Pi (π) sayısıyla çevre ve çap hesaplaması,
 • Sinüsle açı hesaplaması ve dik ölçü hesaplama,
 • Trigonometri ile hesaplama,
 • Alan ve Hacim hesaplama,
 • Özkütle ile Ağırlık hesaplama,
 • Pi (π) Sayısı ve kullanım alanları.

֍ Mekanik el aletleri kullanımı,

֍ Elektrikli el aletleri kullanımı,

֍ Sapan ve halat tonaj okumaları, sertifikasyonlarının okunması genel bilgilendirme,

֍ Sapanlama ve yük kaldırma yöntemleri genel bilgilendirme,

֍ Kaldırma ve iletme makinaları kullanımı genel bilgilendirme,

֍ Yüksekte çalışma genel bilgilendirme,

֍ Proje ve teknik resim eğitimi;

 • Proje ve teknik resim okuma;

          Bakış açıları,

          Kesitler,

          – Ölçüler,

          Kaynak detayları.

 • Proje imalat planlaması (İmalat öncesi iş organizasyonu, proje kontrolü ve malzeme temini),
 • Projedeki malzeme ve muhteliflerin kontrolü;

          – Saç çeşit ve kaliteleri,

          – Saç kaynak yöntemleri.

 • Proje imalat hazırlık aşaması;

          Malzemelerin imalat ve kaynak öncesi temizlenmesi.

֍ Kaynak ağzı açma;

          Taş motoru kullanarak,

          – Oksijenle kaynak ağzı açma,

          Raylı otomatik kesme makinası kullanımı,

          – Kaynak ağzı açma makinesi kullanarak kaynak ağzı açma.

֍ İmalat öncesi talaşlı imalat gereken malzemelerin tespiti (Kaba yüzey işlemesi – Delik delme),

֍ İmalat aşaması;

          Markalama,

          Saç montajı nasıl yapılır?,

          – Konstrüksiyon montajı nasıl yapılır?,

          Ölçü alma ve ölçü taşıma,

          – Punta atma,

          Delik delme,

          – Manuel kılavuz açma,

          – Eğme, bükme işlemlerini yapmak,

          – Birleştirme sırasında ön kaynak isteyen malzemelerin kaynaklanması,

          – İmalat yapılırken montajlanacak malzemeler ile tam uyumu için paralel imalat.

֍ Kaynaklı imalat ve kaynak yöntemleri;

          – Kaynak makinası (Redresörlü kaynak ve Gazaltı kaynak makinası) kullanma,

          Kaynaklı imalatta malzeme seçimi,

          Kaynak sembolleri ve uygulamaları,

          – Kaynak hataları ve nedenleri,

          Tahribatlı muayene yöntemleri,

          Tahribatsız muayene yöntemleri ve kullanım yerleri,

          Kaynak öncesi kalite kontrol onay süreci.

֍ Kaynak ağzı açma;

          Taş motoru kullanarak,

          Oksijenle kaynak ağzı açma,

          Raylı otomatik kesme makinası kullanımı,

          Kaynak ağzı açma makinesi kullanarak kaynak ağzı açma.

֍ Kaynak öncesi çekme mukavemetine karşı gerekli önlemlerin alınması;

          Sökülebilir birleştirme (atkı, destek vb.) yöntemleri.

֍ Kaynak sonrası kalite kontrolü doğrultma,

֍ Tavlama Eğitimi;

          Tavlama yaparak çekme yapan malzemenin doğrultulması,

          Kaynak çekme mukavemetine karşı alınacak önlemler,

          – Tavlama yapılacak ve yapılamayacak malzemeler,

          Tavlamada kullanılan gazlar ve özellikleri,

          Tavlama ısı değerleri,

          – Tavlama ısı değerleri kontrol yöntemleri ve ekipmanları.

֍ Proje temizlik, kumlama ve boya aşaması;

          – Temizlik,

          – Kumlama ve boya öncesi hazırlık.

֍ Proje tamamlama süreci;

          Muhtelif malzemelerin montajı,

          Diğer imalat parçalarının montajı.

֍ Paketleme ve sevk.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi