Kalite Politikası

֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin vizyon ve misyonu doğrultusunda gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak eğitim, belgelendirme ve danışmanlık taleplerini zamanında karşılayacağız.

֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin, tüm politika ve prosedürlerini yaş, ırk, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan hazırlamış olup, eğitim, belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerimizi mevcut yasalara göre ilgili olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara sunacağız.

֍ Sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla, Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde yürütülen eğitim, belgelendirme ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili tarafların katılımı ile ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak her türlü metot geliştirilecektir.

֍ Hizmet odaklı anlayışımızla, uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet sunduğumuz kişi, kurum ve kuruluşların memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız.

֍ İtiraz ve şikâyetlerin en alt seviyede kalması için sunduğumuz hizmetler sırasında ve sonrasında gereken özeni göstereceğiz.

֍ Hizmet veren personelimizin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç ve dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri alacağız.

֍ Personel belgelendirme hizmetini her zaman, TS EN ISO/IEC 17024 Standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak sunacağız.

֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak tüm çalışanlarımızın standardını yükseltmek adına gerek teknik anlamda yeterliliklerini sağlamak, arttırmak ve devamlılığını sağlamak; gerekse de kalite dokümantasyonunu öğrenmesi ve çalışmalarını kalite sistemini oluşturan politika ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak adına ve iş güvenliği, iş etiği, tarafsızlık gibi rehberlik edici konularda eğitimler vereceğiz

֍ TS EN ISO/IEC 17024 standardının, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ve Ulusal Yeterliliklerin gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet sunacağız.

֍ TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre oluşturmuş olduğumuz kalite sistemimize bağlı olarak sürekli iyileştirme taahhüdümüzü yerine getireceğimizi taahhüt ederiz. Bu politikanın sürdürülmesi, hizmetinin Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi organizasyon yapısına dâhil olan herkesin sorumluluğundadır.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi