Eğitim Politikası

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin kurumsal saygınlığın korunmasına, hizmet alan kişi, kuruluş ve kurumların memnuniyetinin sağlanmasına, çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerinin arttırılmasına, kendilerini ve işlerini geliştirmesine yöneliktir.
֍ Değişimi sahiplenmek, yönlendirmek ve geliştirebilmek,
֍ Hizmet memnuniyetinin arttırılmasına yönelik eğitim almalarını sağlamak,
֍ Çalışanın, teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip etmesini, uyum sağlamasını, yeni gelişen durumlara adapte olmasını desteklemek,
֍ Çalışanın eğitime özendirilmesini sağlamak için gerekli motivasyonu sağlamak,
֍ Çalışanın çalışırken öğrenmesini, öğrendikçe gelişmesini, daha yüksek seviyedeki bilgilere gereksinim duymasını ve yeniden öğrenmesini sağlamak,
֍ Farklı iş grupları için uygun içeriklerde eğitim programları sunmak.
İhtiyaçlara uyumlu, planlı, esnek ve zengin içerikli, sonuçları değerlendiren ve sürekli gelişen bir yapıdadır.

İhtiyaçlara uyumlu
Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin, işletmelerin, kuruluş ve kurumların hizmet içi eğitim programlarını (her kuruluş ve kuruma özgü) “Eğitim İhtiyaç Analizi”ne dayalı eğitim yöntemiyle oluşturur.

Planlı
Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin, işletmelerin, kuruluş ve kurumların eğitim ihtiyacını belirlenen işgücüne, doğru yer ve zamanda ve doğru yöntemle ulaşarak gerçekleştirir ve böylelikle işgücünün verimliliğini artırır, etkinliği sağlar.

Esnek ve zengin içerikli
Verilen eğitimleri, kuru monolog olmaktan çıkaran Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin, eğitim programları, etkileşim ve uygulamaya ağırlık veren, takım oyunları, test ve örneklerle desteklenen esnek ve zengin bir içerikle sunulur.

Sonuçları değerlendiren
Eğitim programlarının sonunda uzmanlar ve katılımcılar birlikte verilen hizmetleri değerlendirir, sorunları tartışır ve hedeflere ne ölçüde ulaştığını tespit ederler.

Sürekli gelişen
Eğitim değerlendirme sonuçları doğrultusunda eğitim programları sürekli geliştirilir.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi