İnsan Kaynakları Politikası

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, İnsan Kaynaklarının temel amacι; kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların tüm kapasite ve yeterliliklerini ortaya koyabilecekleri, yaratιcιlιklarιnι geliştirebilecekleri, organizasyona belirgin bir değer katarak kendilerini büyük bir ekibin önemli bir parçası olarak hissedebilecekleri öğrenen organizasyonlar oluşturmaktır.
֍ Çalışanlarımızın sosyal hak ve yükümlülüklerine riayet edilecek sistemli bir çalışma ortamını sağlayarak adil ve güvenilir ilişkiler yaratmak ve bunu sürekli kılmak,
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, yükümlülüklerini söz verdiği şekilde ve zamanında yerine getirir, ilişkilerinde dürüst ve açıktır, çalışanlarından da aynı şekilde tutum ve davranış beklenir,
֍ Çalışanların hizmet ve yaşam düzeylerini arttırmak ana hedeflerimiz arasındadır. Bunu gerçekleştirmek için eğitim, motivasyon ve sosyal iyileştirmeler sağlanır,
֍ Çalışanlarımızdan Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi değerlerine bağlılık ve yüksek performans beklenir. Kendilerini tanımlı kriterlerle objektif olarak değerlendirecek terfi, ödül ve disiplin uygulamaları yapılır,
֍ Çalışan ve kurum sadakatinin karşılıklı güven ve liyakat üzerine inşa edildiğine inanırız.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi