Tehlikeli Atıkların Yok Edilmesi Politikası

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim, belgelendirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek doğa ve tüm canlıların sağlığı için tehlike oluşturan atıkların bu etkilerini yerine getiremeyecek şekilde bertaraf edilmesi temel görevimizdir.

Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli atıklarımızı güvenli bir şekilde toplayıp, uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için geçici olarak depolayacak ve yok edilmeleri için yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edeceğiz.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi