Tahribatlı ve Tahribatsız Testlerin Hazırlanması ve/veya Refakat Edilmesi

Firmanıza ait tüm tahribatlı ve tahribatsız testlerin hazırlanmasına ve/veya testlere refakat edilmesi hizmetini teknik yeterliğe sahip çalışanlarımız tarafından gerçekleştirmekte olup test aşamalarında ve testler sonrasında raporlanmasını sağlamaktayız.

Firmamız tüm testlerde profesyonel ve akredite çözüm ortaklarımız aracılığı ile hizmet vermekteyiz.

Alt kısımda hizmet verdiğimiz testler ve testler hakkında genel bilgiler bulunmaktadır.

֍ Görsel Kontrol (VT)

Muayene parçasının yüzeyinin durumu, yüzeyindeki bozukluklar ve süreksizlikler, kaliteyi etkileyen tüm belirtilerin yardımcı bir ekipman kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Gözle Muayene, birçok endüstriyel ve ticari uygulamalarda en eski ve yaygın kullanılan, basit gibi görünen ama kendine has ince detayları olan Tahribatsız Test (NDT) metodudur.

Uygulamada bir başka tahribatsız muayene metodu kullanılmadan önce yapılmakta olup çok karışıktan basite doğru giden işlemler dizisi takip edilerek kontrol gerçekleştirilir.

Faydaları ve Özellikleri:

Kaynak öncesi, kaynak esnasında ve kaynak sonrası yapıldığı taktirde, birçok süreksizlik, diğer NDT yöntemlerini uygulamaya gerek duymadan tespit edilebilir ve böylece maliyet ve zamandan kazanç sağlanır.

֍ Sıvı Penetrant Kontrolü (PT)

Penetrant Muayenesi en yaygın kullanılan Tahribatsız Test (NDT) metodudur. Test objesi ya da malzemesi, görünür ya da fluorescent boya çözeltisi ile kaplanır.

Yüzey fazla boyadan arındırılır ve bir geliştirici uygulanır. Geliştirici kurutma kağıdı gibi davranış gösterir ve yüzeye açılan kusurlardan nüfuz edici maddeyi çeker. Görülebilir boya ile, nüfuz eden madde ve geliştirici arasındaki parlak renk farklılığı dışarı taşmayı görülebilir hale getirir.

Fluorescent boya ile, morötesi ışık dışarıya taşma işlemini parlak bir şekilde yapar, ki bu işlem kusurların kolayca görülmesini sağlar.

Faydaları ve Özellikleri:

 • Ekonomiktir.
 • Oldukça portatif bir NDT yöntemidir.
 • İnce ve bitişik süreksizliklere karşı çok duyarlı.
 • Hızlı bir yöntemdir, çabuk sonuçlandırılabilir.
 • Çok çeşitli türde malzemeye uygulanabilir.
 • Yönü fark etmeksizin bütün yüzey süreksizlikleri bir işlemle tespit edilebilir.

֍ Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)

Manyetik Parçacık Muayenesi, Bir test parçası bünyesinde manyetik alan oluşturma prensibine dayanır.

Bu muayene metodu ferromanyetik bütün malzemelerde yüzey hatalarının tespiti için kullanılmaktadır. Bu sebeple kontrol edilecek test parçası kuvvetli bir şekilde mıknatıslanan maddelerden olmalıdır.

Faydaları ve Özellikleri:

 • Ferromanyetik (kuvvetli mıknatıs özelliği gösteren maddeler) malzemelerdeki ince ve sığ yüzeyler çatlakların tespit edilmesi için en iyi yöntemdir.
 • Hızlı bir NDT yöntemidir.
 • Düşük test maliyetine sahiptir.
 • İnce boya tabakaları bulunması durumunda da çalışır.
 • Test parçasının boyutu ve şekli bakımından kısıtlaması çok azdır.
 • Oldukça portatif bir yöntemdir.

֍ Ultrasonik Muayene

Ultrasonik muayene ekibi basit kalınlık ölçümünden, otomatik Ultrasonik kaynak muayenesine, Ultrasonik muayenenin bir çok metodu ve uygulama tekniği ile radyasyon güvenliği riski oluşturmadan güvenilir ve tekrarlanabilir muayene sonuçları vermektedir.

Yapılan tüm Ultrasonik muayene hizmetleri API, ASME, AWS, EN ve ISO gibi uluslararası standart ve kodların gerekliliklerine göre yapılmaktadır.

Faydaları ve Özellikleri:

 • Malzemenin sadece bir yüzeyinden erişim yeterlidir.
 • Çok türde malzemelerde kullanılabilir.
 • Düzlemsel iç süreksizliklerin tespitinde en uygun yöntemdir.
 • Oldukça portatiftir, kolayca taşınabilir.
 • Yüksek nüfuziyet yeteneğine sahiptir.
 • Anında sonuca varmayı sağlar.

֍ Radyografik Muayene (RT)

Radyografik test (Radyografik muayene) yüksek enerjiye sahip olan elektromanyetik dalgalar birçok malzemeye nüfuz edebilmektedir. Belirli bir malzeme hacmine nüfuz eden ışın malzemenin karşı tarafına yerleştirilmiş olan ışımaya duyarlı filmleri de etkilemektedir. Etkilenen filmler banyo edilirken ışınımın içinden geçtiği malzemenin iç yapısının görüntüsü filmde belirir.

Filmde oluşan bu görüntü malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık yoğunluk nedeniyle oluşur. Malzeme hacim yapısının bu şekil görüntülenmesi radyografik muayene yöntemi olarak adlandırılır. Eğer malzemenin karşı tarafına film yerine bir dedektör konup, geçen ışınım toplanarak bir monitöre aktarılması ile oluşturulan görüntüleme tekniği ise radyoskopi olarak adlandırılmaktır.

֍ Radyografik Test

Teknik olarak kısaca, (X –RAY) X ışınım cihazları, (GAMMA-RAY) Gama ışınım (Ir 192 ve Se 75 ) izotoplarıyla her çeşit kaynaklı birleşim, dövme, döküm parçanın röntgen filmlerinin çekilmesi ve dokümante edilmesi olarak da adlandırılması yanlış olmayacaktır.

Radyografik testin avantajı; metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen hacimsel ve yüzeysel hataların tespiti için kullanılabilmektedir.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi