Tarafsızlık Politikamız

TS EN ISO/IEC 17024 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği, ilgili Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde sunulan hizmetlerimiz için, Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine, eğitim, belgelendirme ve danışmanlık talebinde bulunan aday ve/veya aday statüsünde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara adil ve tarafsız olarak davranmakta, eğitim, belgelendirme ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili güvenilirliği sağlamakta ve adil, tarafsız ve güvenilir olmanın önemi tüm Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi çalışanlarına eğitimlerle iletilmektedir.

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi üst yönetimi ve çalışan tüm personeli, eğitim, belgelendirme ve danışmanlık faaliyetlerinde, adil, tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışmaların sağlanması adına personellerinin, Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi” ni imzalamalarını sağlayarak garanti altına almaktadır.

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin sunmuş olduğu hizmetlerden diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinden kaynaklanan tarafsızlığın ihlali ile ilgili ihtimaller, risk analizi ile analiz edilmekte ve tarafsızlığın ihlali için söz konusu risklere karşı gerekli önlemler alınmaktadır.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi