WPS – Kaynak Yöntem Tanımı Hazırlama

WPS, “Kaynak Yöntem Şartnamesi” ya da daha basit anlamıyla “kaynak talimatı” kaynakçılara hangi kaynak detayını ne şekilde ve hangi parametreler ile kaynatacağını açıklayan dokümandır.

WPS hazırlanabilmesi için hazırlayan kişi ve kuruluşun kaynak ile ilgili yeterli tecrübesinin bulunması ve o yöntem ile yapılmış önceki kaynakların testlerine ihtiyaç vardır. Kurumumuz bu noktada talepte bulunan kurum ve kuruluşların hizmetindedir.

Kurumumuz tarafından hazırlanan WPS’ler üzerinde;

֍ “TS EN ISO 6947 Kaynak ve benzeri işlemler – Kaynak konumları” standardı kaynak pozisyonları,

֍ Kaynak tipi,

֍ Kaynak ağzı şekli,

֍ Kaynak sıraları,

ayrıntılı şekilde gösterilmektedir.

Kaynakçının bu bilgileri kullanabilmesi için projeler üzerinde de hangi bölgeye hangi kaynak ağzının açılacağı ve ne kadar kaynak yapılacağının belirtilmekte ve projeler üzerinde gösterilen kaynak sembolleri “EN ISO 2553 Kaynak ve ilgili işlemler – Çizimler üzerinde sembolik gösterimler – Kaynaklı birleştirmeler” standardında tarif edilmektedir.

WPS (Welding Procedure Specification – Kaynak Prosedür Şartnamesi) hazırlanmasındaki temel amaç, kaynakçıya doğru parametrelerin verilerek istenilen kalite ve mekanik değerlerde bir kaynak elde etmektir. Burada bahsedilen kaynak kalitesi gerekirse tahribatsız testler ile kontrol edilebilmektedir. Ancak mekanik değerler tahribatlı test yapmadan doğrulanamamaktadır.

Kaynağın mekanik değerlerinin istenen kriterleri sağlayabilmesi ancak daha önceden yapılmış testlerin sonuçları ile karşılaştırılarak tahmin edilebilmektedir. “TS EN ISO 15614 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak deneyi prosedürü” standardında tarif edilen WPAR ya da PQR olarak bilinen kaynak prosedürleri, yapılan kaynağın tüm parametreleri ve sonucunda yapılan tüm testlerin sonuçlarını içermektedir.

WPS hazırlanırken daha önceden yapılmış ve test sonuçları olumlu bulunmuş benzer bir kaynağın hangi parametrelerde kaynatıldığına bakılır, kurumumuz kalınlık, pozisyon ve diğer şartlara göre bazı değerleri bir miktar değiştirerek WPS hazırlar. Ayrıca kaynakçının hangi teli ya da elektrotu kullanacağını, ön ısıtma, ısıl işlem gibi tercihler de belirlenerek WPS üzerine yazılır.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi