Satın Alma Politikası

Sürdürülebilir İşbirliği:
Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin misyon, vizyon ve stratejileri ve yasalar ile uyumlu, yönetmelik ve prosedürler ile tanımlı, satın alma prensipleri çerçevesinde, mevcut ve potansiyel işbirlikleri ile karşılıklı güvene ve paylaşıma dayalı, kısa, orta ve uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, yürütmek ve geliştirmektir.

Etik Yaklaşım:
Tüm tedarikçilerimizle etik yaklaşım çerçevesinde; doğru, dürüst, şeffaf, dürüst, saygılı, ve çözüm odaklı iletişime dayalı iş ilişkileri kurmak; tedarikçi seçimi dahil olmak üzere tüm tedarik faaliyetlerinin yasal, adil, eşit mesafeli ve rekabetçi bir ortam oluşturularak sürdürülmesini sağlamak ve tedarikçilere karşı yükümlülükleri zamanında yerine getirmektir. Bununla birlikte kurumumuz kişisel verilerini özenle koruyan tedarikçilerle çalışmak; aynı şekilde tedarikçilerimizin fikri mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini özenle korumaktır.

Katma Değer Sağlamak:
Tedarikçilerin kuruluşun stratejileri ve değerleri ile uyumlu çalışabilmesi için düzenli olarak geri bildirim alabilecek yöntemler uygulamak, karşılıklı yarar elde etmek ve ilgili paydaşlara artan değer sağlamak için iş birliği içinde sürekli iyileştirme ve gelişimi desteklemektir.

İş Sürekliliği:
Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ekonomik sıkıntılar ve işsizlik problemlerini beceri kazandırma, mesleki, teknik eğitim ve öğretim yoluyla mücadele misyonu ile yürüttüğü süreçlerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleşebilmesi için doğru mal ve hizmeti, doğru zamanda ve miktarda, doğru yöntemlerle temin edebilmek ve bunu, geniş tedarikçi portföyü ile sözleşmeler çerçevesinde risk ve sonuç odaklı sürdürülebilir bir yaklaşımla sağlamaktır.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi