Gizlilik Politikası

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, çağdaş danışmanlık, eğitim ve öğretim anlayışı, memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile verilen eğitim, belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri gereği, ilgililerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.
֍ Kurumumuzdan hizmet alan kişi, kuruluş ve kurumların kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
֍ Hizmet alan kişi, kuruluş ve kurumların web sitemize hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Bizimle paylaşılan bilgilere izinsiz ulaşım, kurumumuz personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlarla ilgili kamuya açılanlar haricindeki tüm bilgi ve belgeleri gizli tutar. Bu bilgiler, ancak kişi ve kuruluşlar tarafından onaylanması halinde paylaşıla bilinir. Yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kalındığında ilgili kişi ve kuruluşlara mutlaka bilgi verilir.
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
֍ Tüm çalışanlarımız tarafından imzalanmış olan Tarafsızlık Taahhüdü ile personelimiz tarafından üçüncü taraflara bilgi aktarımı önlenmiştir.
֍ Yönetim sistemimiz, finans yönetimiz, politikalarımız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, personeli, eğitim/öğretim görevlileri, komiteler ve uzmanlar tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini objektif şekilde yürütür. İmzaladıkları sözleşmeler ile de bunu beyan ederler.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi