Argon (TIG-WIG) Kaynakçı Eğitimi

Meslek Tanımı: ARGON (TİG – WİG) KAYNAKÇISI

Kaynak sektöründe çalışan Argon kaynak yöntemlerinin çalışma prensipleri, kullanılacak sarf malzeme çeşitleri ve kullanım yerleri, kaynak hataları ve giderilmesi konusunda bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Temel amaç

Kurumumuz ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir. Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak sektörüne, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla kaynaklı imalat teknolojisi eğitim içeriklerinin teorik ve pratik olarak aktarılması ile Argon Kaynakçı eğitimi düzenlemektir.

Genel amaç

֍ Mesleğinde yetersiz kişilerin mesleki bilgilerini teorik ve pratik, eğitim ve öğretim metotlarını teknolojik alt yapı ile destekleyerek mesleki gelişimlerini sağlayarak iş hayatında nitelikli ve sertifikalı çalışanlar olarak mesleklerinde çalışmalarına devam etmelerini sağlamak,

֍ İşgücü piyasasının nitelikli argon kaynakçı işgücü ihtiyacını karşılamak,

֍ Doğru planlanmış ve düzenlenmiş bir eğitimle beceri açığını kapatmak,

֍ Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında argon kaynak elemanlarını hazırlayarak sağdan sola, soldan sağa kaynak yapacak argon kaynakçısı yetiştirmek,

Eğitim ve öğretim zaman planlaması

Kurumumuz kurum ve kuruluşlardan gelecek başvurular doğrultusunda, eğitim ihtiyaçları ile paralel eğitimler düzenlemektedir.

Kursiyer sayısı

Eğitimler 10 kişi olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Yeri

Belirlenen katılımcı sayısını sağlayan ve başvuru yapan firmalara, eğitim şartlarını (Eğitim ve öğretim öncesi kurumumuz çalışanları başvuru yapan firmaya yapacakları ziyarette eğitim, öğretim bölgeleri ile gerekli olan ihtiyaçlarını tespit edip raporlama yapmaktadır. Uygun görülmeyen firmalara koşullar yerine getirilmeden hizmet verilmemektedir) sağlamaları durumunda, başvuru yapan firma içerisinde verilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Bedeli

Eğitim, öğretim hizmeti verilecek kurum ve kuruluş ziyareti sonrası ilgili kişilere teklif gönderilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Saatleri

Eğitim ve öğretim hizmetlerimiz hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlenmektedir.

Hafta İçi: 08.00 – 18.00

Hafta Sonu: 08.00 – 18.00

Eğitim ve Öğretim Süresi

Toplam eğitim ve öğretim süresi 225 saat olarak planlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanılarak kursiyerlerin eğitim uygulamaları ile kazandıkları bilgi ve becerileri ölçülmektedir. Sınav sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz pratik teste girerek başarılı olmaları durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi ile sertifikalandırılmaktadır (Sertifikalandırılma ücreti ayrıca alınmaktadır).

Eğitim konuları ana başlıkları

֍ Malzeme teknolojisi,

֍ Genel Bilgilendirme,

֍ Kaynaklı imalat öncesi kontroller,

֍ Kaynaklı imalat esnasında yapılacak kontroller,

֍ Kaynaklı imalat sonrasında yapılacak kontroller,

֍ TS EN ISO 3834-1 / Kaynakçı vasıflandırması (WQT),

֍ Yöntem onayı (WPQR),

֍ Kaynak hataları kabul kriterleri,

֍ Kaynaklı imalat ölçüleri ve kaynak sembolleri,

֍ TİG kaynak yöntemi ve çalışma prensipleri,

֍ TİG kaynağında kullanılan makine çeşitleri,

֍ Yöntemde kullanılan Tungsten ve Volfram elektrot çeşitleri,

֍ Yöntemde kullanılan koruyucu gazlar ve çeşitleri,

֍ Kaynak parametrelerinin kaynak dikişi üzerinde etkisi,

֍ Çeliklerin kaynağında kullanılan teller çeşitleri ve kullanım yerleri,

֍ Alüminyum, Bakır, Paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılan teller,

֍ Kaynak ağzı açma yöntemleri ve kaynak ağzı çeşitleri,

֍ TİG yönteminde kaynak hataları sebepleri ve giderilmesi,

֍ Tahribatlı ve tahribatsız test yöntemleri ve kullanım yerleri,

֍ Kaynakta İş Güvenliği.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi