Kazaların Önlenmesi Politikası

֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak hedefimiz eğitim, belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerimizdeki tehlikeleri inceleyerek gerekli tedbirlerin proaktif olarak alınabilmesini sağlamaktır.
֍ Kurumumuz çalışanlarının, hizmet alan kişi, kurum ve kuruluşların yaptıkları işin tehlikelerinden haberdar olarak, yapılan işin tamamen kontrol altında ve emniyetle yürütülmesini sağlamaya ve böylece personelin, kurumun ve donanımın maruz kalabileceği kaza ve yaralanmaları önlemeye çalışılmaktadır.
֍ Belirlenen tehlikelere karşı mevcut olan ve olması gereken kontrol ve bu kontrolün etkinliği sürekli olarak değerlendirilir. Böylece gereği gibi kontrol edilemeyen zafiyetler ortaya çıkarılıp güçlendirilerek sistem sürekli olarak iyileştirilir ve geliştirilir.
֍ Harekete geçmeden önce risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması temel felsefemizdir.
֍ Kazaların önlenmesi hepimizin görevidir. Bu tüm çalışanlarımıza; herhangi bir işi yaparken ortaya çıkabilecek yeni bir riskli durumun, yapılan işi durdurarak, derhal yetkiliye bildirilmesi görevi ve sorumluluğunu getirmektedir.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi