İmalat Yardımcısı Eğitimi

Meslek Tanımı: İMALAT YARDIMCISI

İş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, birlikte çalıştığı imalatçı ile birlikte iş parçalarına projeye uygun soğuk şekillendirme yöntemleriyle şekil veren, sökülebilen veya sökülemeyen birleştirme metotlarıyla imalat işlemlerini gerçekleştiren, üretim sürecinde kaldırma yükleme araçlarını yönlendiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Temel amaç

Kurumumuz ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir. Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynaklı imalatlar alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla imalat ve malzeme teknolojisi eğitim içeriklerinin teorik ve pratik olarak aktarılması ile İmalat Yardımcısı eğitimi düzenlemektir.

Genel amaç

֍ Mesleğinde yetersiz kişilerin mesleki bilgilerini teorik ve pratik, eğitim ve öğretim metotlarını teknolojik alt yapı ile destekleyerek mesleki gelişimlerini sağlayarak iş hayatında nitelikli ve sertifikalı çalışanlar olarak mesleklerinde çalışmalarına devam etmelerini sağlamak,

֍ İşgücü piyasasının nitelikli imalat yardımcısı işgücü ihtiyacını karşılamak,

֍ Doğru planlanmış ve düzenlenmiş bir eğitimle beceri açığını kapatmak,

Eğitim ve öğretim zaman planlaması

Kurumumuz kurum ve kuruluşlardan gelecek başvurular doğrultusunda, eğitim ihtiyaçları ile paralel eğitimler düzenlemektedir.

Kursiyer sayısı

Eğitimler 10 kişi olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Yeri

Belirlenen katılımcı sayısını sağlayan ve başvuru yapan firmalara, eğitim şartlarını (Eğitim ve öğretim öncesi kurumumuz çalışanları başvuru yapan firmaya yapacakları ziyarette eğitim, öğretim bölgeleri ile gerekli olan ihtiyaçlarını tespit edip raporlama yapmaktadır. Uygun görülmeyen firmalara koşullar yerine getirilmeden hizmet verilmemektedir) sağlamaları durumunda, başvuru yapan firma içerisinde verilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Bedeli

Eğitim, öğretim hizmeti verilecek kurum ve kuruluş ziyareti sonrası ilgili kişilere teklif gönderilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Saatleri

Eğitim ve öğretim hizmetlerimiz hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlenmektedir.

Hafta İçi: 08.00 – 18.00

Hafta Sonu: 08.00 – 18.00

Eğitim ve Öğretim Süresi

Toplam eğitim ve öğretim süresi 150 saat olarak planlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanılarak kursiyerlerin eğitim uygulamaları ile kazandıkları bilgi ve becerileri ölçülmektedir. Sınav sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz pratik teste girerek başarılı olmaları durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi ile sertifikalandırılmaktadır (Sertifikalandırılma ücreti ayrıca alınmaktadır).

Eğitim konuları ana başlıkları

֍ Malzeme teknolojisi,

֍ İmalat problemlerini belirleme ve sunma,

֍ Ürünlerin ve imalat için gerekli olan ekipman, takım ve ortam koşullarının seçimi,

֍ Ölçme aletleri kullanımı;

 • Şerit metre kullanımı,
 • Açı ölçer kullanımı,
 • Su terazisi,
 • Şahkül,
 • Boru terazisi.

֍ İmalatta kullanılan araç gereçlerin tanıtılması;

 • Markalama Çizeceği,
 • Gönye,
 • Şapkalı gönye,
 • Alüminyum mastar,
 • Opçuk,
 • Pehlivan Kriko,
 • Kriko çeşitleri,
 • Çektirme çeşitleri,
 • Pergel,
 • Merkez gönye.

֍ Mekanik el aletleri kullanımı,

֍ Elektrikli el aletleri kullanımı,

֍ Sapan ve halat tonaj okumaları, sertifikasyonlarının okunması genel bilgilendirme,

֍ Sapanlama ve yük kaldırma yöntemleri genel bilgilendirme,

֍ Kaldırma ve iletme makinaları kullanımı genel bilgilendirme,

֍ Yüksekte çalışma genel bilgilendirme,

֍ Proje ve teknik resim eğitimi;

 • Proje ve teknik resim okuma;

           Bakış açıları,

          – Kesitler,

          – Ölçüler,

          – Kaynak detayları.

 • Projedeki malzeme ve muhteliflerin kontrolü;

          – Saç çeşit ve kaliteleri,

          – Saç kaynak yöntemleri.

 • Proje imalat hazırlık aşaması;

          – Malzemelerin imalat ve kaynak öncesi temizlenmesi.

֍ Kaynak ağzı açma;

          – Taş motoru kullanarak,

          – Oksijenle kaynak ağzı açma,

          – Raylı otomatik kesme makinası kullanımı,

          – Kaynak ağzı açma makinesi kullanarak kaynak ağzı açma.

֍ İmalat aşaması;

          – Markalama,

           Saç montajı nasıl yapılır?,

          – Konstrüksiyon montajı nasıl yapılır?,

          – Ölçü alma ve ölçü taşıma,

          – Punta atma.

          – Delik delme,

          – Manuel kılavuz açma,

          – Eğme, bükme işlemlerini yapmak,

          – Birleştirme sırasında ön kaynak isteyen malzemelerin kaynaklanması,

֍ Kaynaklı imalat ve kaynak yöntemleri;

          – Kaynak makinası (Redresörlü kaynak ve Gazaltı kaynak makinası) kullanma,

          – Kaynak hataları ve nedenleri,

֍ Kaynak ağzı açma;

           Taş motoru kullanarak,

          – Oksijenle kaynak ağzı açma,

           Raylı otomatik kesme makinası kullanımı,

          – Kaynak ağzı açma makinesi kullanarak kaynak ağzı açma.

֍ Kaynak öncesi çekme mukavemetine karşı gerekli önlemlerin alınması;

          – Sökülebilir birleştirme (atkı, destek vb.) yöntemleri.

֍ Kaynak sonrası kalite kontrolü doğrultma,

֍ Tavlama Eğitimi;

          – Tavlama yaparak çekme yapan malzemenin doğrultulması,

          – Kaynak çekme mukavemetine karşı alınacak önlemler,

          – Tavlama yapılacak ve yapılamayacak malzemeler,

          – Tavlamada kullanılan gazlar ve özellikleri,

          – Tavlama ısı değerleri,

          – Tavlama ısı değerleri kontrol yöntemleri ve ekipmanları.

֍ Proje temizlik, kumlama ve boya aşaması;

          – Temizlik,

          – Kumlama ve boya öncesi hazırlık.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi