Çevre Politikası

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, çevre politikası ile çalışanların, hizmet verilen kişi, kuruluş ve kurumların yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla, hizmet verdiğimiz eğitim, belgelendirme ve danışmanlık sektörlerinde en güçlü ve teknolojik ürünlerle, hedef kitlemizi genişletme sorumluluğundan hareketle bünyesinde hizmet verdiği tüm alanlarda çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütmektedir. Çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini tüm çalışanlarımızla birlikte genel amaç olarak benimsemiştir. Bu amacın uygulamada başarıya ulaşabilmesi için çevre politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.

Faaliyet ve hizmetlerimizden etkilenen çalışanların, hizmet verilen kişilerin, kuruluşların, kurumların ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı kendimize görev saymaktayız.

Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi, kirlenmenin önlenmesini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacağımızı, benimsemiş olduğumuz çevre politikası ışığında;
֍ Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü korumayı sağlamak ana ilkemizi oluşturmaktadır,
֍ Bu amacımız doğrultusunda çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmek için gerekli faaliyetlerini düzenleriz,
֍ Eğitim, belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerimizde çevre performansımızın sürekli geliştirilmesine yönelik hareket eder ve ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm faaliyetlerimizin çevreye etkilerini ilgili taraflara duyururuz,
֍ Verilen tüm hizmetlerin değerlendirmesinde çevre faktörünü dikkate alırız,
֍ Hizmet süreçlerimizde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği bulunan maddelerin araştırılmasını yaparız,
֍ Atıkların azaltılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapılmasını sağlarız,
֍ Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunun sağlanması için çalışmalar yaparız,
֍ Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmekteyiz.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi