Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası eğitim, belgelendirme ve danışmanlık dünyasındaki kişi, kurum, kuruluş ve örgütlerle işbirliği yüksek, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimdeki tüm yeniliklere açık, yeni modeller üreterek öncülük eden lider bir kurum olarak ilerlemek, ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını artırıcı işsiz ve mesleksiz gençleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı bir eleman olarak yetiştirme, onların kendi işyerlerini kurabilmelerine veya alanlarında iş bulabilmelerine yardımcı olma amacına dönük eğitim, belgelendirme ve danışmanlık çalışmalarına katkıda bulunmak için Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin büyütülmesi, geliştirilmesi ve şubelerini açmaktır.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi