Misyonumuz

Ülke ekonomimize, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve kalifikasyonlarımızı kullanarak ve gerçekleştirdiğimiz yüksek kaliteli beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim hizmetlerimizle ve projelerimizin hayata geçirilmesi ile katkı sağlamaktır.

“Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni de katarsan anlarım” sözünde vurgulanan anlayıştan yola çıkarak katılımcı, araştırmacı ve tartışmacı bir mesleki ve teknik eğitim uygulamak isteyen kurumumuzda akılcı ve aydınlanmacı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin misyonu kuşku yok ki en iyi biçimde önüne koyduğu hedeflerle açıklanabilir.

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi nasıl bir eğitim, nasıl bir öğrenci, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya hedeflemektedir?

Nasıl Bir Eğitim?

Nasıl Bir İnsan?

Nasıl Bir Toplum?

Nasıl Bir Dünya?

görüşü sorularının yanıtları bize Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin misyonunu da tanımlayacaktır.

Nasıl Bir Eğitim? Bilgiyi dikte ettiren değil bilgiye ulaşma yollarını öğreten, takım çalışmasını ön plana çıkaran, öğrenci öğretim elemanı etkileşimini üst düzeyde tutmaya özen gösteren, araştırıcı ve yaratıcı öğrenci odaklı bir eğitim.

Nasıl Bir Kursiyer? Aklını kullanan, soru sormaktan çekinmeyen, düşleyen ve düşünen, çalışkan, üretken ve yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş ve aydın bireyler.

Nasıl Bir Toplum? Aklın ve bilimin ışığı altında sahip olduğu değerlerin bilincinde olan ve bu değerleri üretime yönelik olarak kullanabilen, güçlü bir toplum.

Nasıl Bir Dünya? Bilginin sınır tanımadığı, bu anlamda ülkeler arası sınırların yok olduğu bir ortamda evrensel barış ve evrensel çıkarlar doğrultusunda ekolojik dengenin de korunmasını ön planda tutan bilimsel ve teknolojik üretim için uluslararası işbirliğinden yana bir dünya.

Yukarıda sorduğumuz soruların yanıtları bize Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin nasıl bir birey, toplum ve dünya hayali için kendini görevli kıldığını da açıklamaktadır. Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin misyonu yukarıda tanımladığımız toplum, ülke ve dünya hedefine nasıl bir eğitim ve nasıl bireylerle ulaşılabileceğinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi çabası olarak da özetlenebilir. Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin oluşturan tüm kadrolar bu hedeflerin oluşturduğu misyonun bilincinde olarak hareket edeceklerdir.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi