10. (Samsun İstiklal Ticaret Mektebi Hoca ve Talebesi 1921)

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi