21. (İstanbul Terzilik ve Kürkçülük Okulu Talebesi 1928)

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi