22. (İstanbul terzilik ve Kürkçülük Okulu Talebesi 1928)

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi