3. (Ankara Ticaret Mektebi Talebesi Derste 1924)

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi